Giải địa lí 10 bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật - trang 66 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật nhé.


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Sinh quyển

 • Khái niệm: Sinh quyển là quyển trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.
 • Giới hạn: Gồm toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vò phong hóa.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

1. Khí hậu

 • Nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp, sinh vật sẽ phát triển nhanh và thuận lợi hơn.
 • Nước và độ ẩm không khí: Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận lợi là những nơi môi trường tốt để sinh vật phát triển.
 • Ánh sáng: Ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của sinh vật.

2. Đất

 • Có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển và phân bố của sinh vật do mỗi loại đất có đặc tính lí, hóa và độ phì khác nhau.

3. Địa hình 

 • Độ cao và hướng sườn: Ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ở vùng núi.
 • Độ cao: Khi lên cao, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, do đó thành phần thực vật thay đổi sẽ phân bố thành các vành đai khác nhau.

4. Sinh vật

 • Thực vật tạo nơi cư trú và nguồn thức ăn cho động vật.

=>Nơi thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại.

5. Con người

 • Con người có thể mở rộng hay thu hẹp sự phân bố của sinh vật.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Quan sát hình 18: Nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên....

Quan sát hình 18: Nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật nào ở núi Ki-Ii-man-gia-rô?

Trả lời:

Nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật ở núi An-Pơ.

Đi từ thấp lên cao ta có các vành đai:

 • Rừng hỗn hợp
 • Rừng lá kim
 • Cỏ và cây bụi
 • Đồng cỏ núi cao
 • Đá vụn
 • Băng tuyết.

Câu 2: Hãy tìm một số ví dụ chứng tỏ thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố động vật.

Trả lời:

Thực vật là nơi cư trú của động vật là nguồn thức ăn của nhiều loại động vật nên thực vật và động vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Ví dụ:

 • Ngựa vằn là loài ăn cỏ do vậy nó phân bố chủ yếu ở các xavan.
 • Khỉ sồng trên cây nên thường phân bố ở những khu rừng có cây phân nhiều tầng.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bổ đều trong toàn bộ chiều dầy....

Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bổ đều trong toàn bộ chiều dầy của sinh quyển? Tại sao?

Trả lời:

Sinh quyển là một quyển của Trái đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.

Giới hạn trên cùa sinh quyển lên tới khoảng 22km và giới hạn dưới sâu hơn 11 km. Tuy nhiên, sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển mà chỉ tập trung nơi có thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét ở trên và dưới bề mặt đất. Nguyên nhân là do ở đó có đầy đủ các điêu kiện tự nhiên thuận lợi cho sự sinh trường và phát triển của sinh vật như: ánh sáng, nhiệt, ẩm, không khí, đất, nước...

Câu 2: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sư phát triển....

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sư phát triển và phân bố của sinh vật?

Trả lời:

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật. Cụ thể là:

 • Khí hậu là nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và ánh sáng.
  • Nhiệt độ: mỗi loài sinh vật thích hợp với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nơi có nhiệt độ thích hợp thì sinh vật phát triển mạnh.
  • Nước và độ ẩm: nơi có điều kiện thuận lợi về nước và độ ẩm thì sinh vật phát triển mạnh, ngược lại nơi nào khô hạn thì sinh vật kém phát triển.
  • Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh nên có tác động đến sự phát triển và phân bố của chúng.
 • Đất: đặc tính lí hóa và độ phì của đất ành hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật. Ví dụ: rừng ngập mặn phân bổ và phát triển ở vùng đất ngập mặn ven biển.
 • Địa hình: độ cao làm thay đổi điều kiện nhiệt ẩm theo độ cao nên hình thành các vành đai thực vật theo đai cao. Sườn đón gió, nhiều ánh sáng sinh vật phát triển mạnh hơn sườn khuất gió, thiếu ánh sáng.
 • Sinh vật: Thực vật ảnh hường tới sự phân bố và phát triển của động vật. Nơi nào thực vật phong phú thì động vật phát triển mạnh.
 • Con người: Vừa mở rộng sự phân bố các cây trồng, vật nuôi; vừa gây nên sự tuyệt chủng của nhiều loại sinh vật quý hiếm.

Câu 3: Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của....

Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật ở địa phương của em.

Trả lời:

Hiện nay, không chỉ địa phương em mà trên cả nước đang có rất nhiều loài sinh vật đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng.

Nguyên nhân chủ yếu đó là:

 • Săn bắt, khai thác quá mức, bừa bãi khiến cho nhiều loài sinh vật không có khả năng sinh trưởng và tái tạo thế hệ mới.
 • Chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy khiến nhiều loại thực vật quý hiếm tuyệt chủng, động vật không có nơi cư trú.
 • Khí hậu thay đổi (do hiệu ứng nhà kính nóng lên hoặc lạnh) làm cho nhiều loài khó thích nghi dẫn đến tuyệt chủng.

Giải môn Địa lí lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net