Giải địa lí 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất - trang 29 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất nhé.


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Nội lực

 • Khái niệm: Là những lực sinh ra bên trong Trái Đất.
 • Nguyên nhân: Do các nguồn năng lượng Trái Đất sinh ra, như các chất phóng xạ, chuyển dịch và sắp xếp các vật chất theo trọng lực, ma sát vật chất…

II. Tác động của nội lực

Thông qua các vận động kiến tạo, làm cho các lục địa nâng lên hay hạ xuống,uốn nếp hay đứt gãy, gây ra động đất hay núi lửa...

1. Vận động theo phương thẳng đứng

 • Khái niệm: Là vận động nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái đất theo phương thẳng đứng trên một diện tích rộng lớn.
 • Nguyên nhân: Do sự dịch chuyển của Manti
 • Kết quả: Tạo ra biển tiến, biển thoái.

2. Vận động theo phương nằm ngang

Hiện tượng

Uốn nếp

Đứt gãy

Khái niệm

Là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp

Là lớp đất đá bị đứt gãu dịch chuyển ngược nhau

Nguyên nhân

Tác động của nội lực theo phương nằm ngang ở nơi đá cao mềm có độ dẻo cao.

Nơi đá có độ cứng cao, các lớp đá bị thay đổi về tính chất liên tục.

Kết quả

Cường độ yếu tạo thành nếp uốn

Cường độ mạnh tạo thành uốn nếp.

Cường độ yếu tạo thành đứt gãy

Cường độ mạnh tạo thành địa lũy, địa hào.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các....

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các nếp uốn?

Trả lời:

Trong quá trình dịch chuyển các mảng có nhiều kiểu tiếp xúc và khi mà hai mảng xô vào nhau thì chỗ tiếp xúc của các mảng đất đá bị dồn ép lại nhô lên hình thành cá dãy núi uốn nếp.

Ví dụ: các vực sâu các đảo núi lửa kèm theo động đât núi lửa như sự xô vào của mảng Bắc Mĩ và Thái Bình Dương hình thành nên hệ thống núi trẻ ở rìa phía tây Châu Mĩ.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực?

Trả lời:

 • Khái niệm: Nội lực là những lực sinh ra bên trong Trái Đất.
 • Nguyên nhân sinh ra nội lực: Chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân hủy chất phóng xạ, sự chuyển dịch của các dòng vật theo quy luật của trọng lực, năng lượng các phản ứng hóa học,…

Câu 2: Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất?

Trả lời:

Vận động theo phương thẳng đứng

 • Là vận động nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái đất theo phương thẳng đứng trên một diện tích rộng lớn.
 • Nguyên nhân: Do sự dịch chuyển của Manti
 • Kết quả: Tạo ra biển tiến, biển thoái

Vận động theo phương nằm ngang

 • Làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép, tách giãn gây ra hiện tượng uốn nếp, tách giãn.
  • Hiện tượng uốn nếp:
   • Là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp
   • Nguyên nhân: Tác động của nội lực theo phương nằm ngang ở nơi đá cao mềm có độ dẻo cao.
   • Kết quả: Cường độ yếu tạo thành nếp uốn. Cường độ mạnh tạo thành uốn nếp.
 • Hiện tượng đứt gãy:
  • Là lớp đất đá bị đứt gãu dịch chuyển ngược nhau
  • Nguyên nhân: Nơi đá có độ cứng cao, các lớp đá bị thay đổi về tính chất liên tục.
  • Kết quả: Cường độ yếu tạo thành đứt gãy. Cường độ mạnh tạo thành địa lũy, địa hào.

Giải môn Địa lí lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net