SBT Hóa học 11 Nâng cao

Lời giải chi tiết, đáp án bài tập SBT Hóa học 11 Nâng cao. Tất cả lí thuyết, bài tập vận dụng, thực hành Hóa học 11 Nâng cao

CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ

CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO

CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL-PHENOL

CHƯƠNG 9 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

Lớp 11 | Các môn học Lớp 11 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 11 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 11 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.