SGK Hóa học lớp 11 Nâng cao

Giải bài tập hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học SGK 11 Nâng cao giúp để học tốt hóa học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ

CHƯƠNG III: NHÓM CACBON

CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO

CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO

CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Xem Thêm

Lớp 11 | Các môn học Lớp 11 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 11 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 11 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.