SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends (National Edition)

Giải sbt tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (National Edition) thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo mới đẩy đủ các unit gồm tất cả các phần Words, Grammar and song, Sounds and letters, Numbers, và các hoạt động như Match, Say, Circle, Read, Color, Trace, Point,... giúp củng cố bài học hiệu quả

Lớp 2 | Các môn học Lớp 2 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 2 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 2 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Tiếng Anh

Tự nhiên & Xã hội

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm