SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Chủ đề 1. Quê hương em

Chủ đề 2. Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Chủ đề 3. Quý trọng thời gian

Chủ đề 4. Nhận lỗi và sửa lỗi

Chủ đề 5. Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Chủ đề 6. Thể hiện cảm xúc bản thân

Chủ đề 7. Tìm kiếm sự hỗ trợ

Chủ đề 8. Tuân thủ quy định nơi công cộng

Lớp 2 | Các môn học Lớp 2 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 2 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 2 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Tiếng Anh

Tự nhiên & Xã hội

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm