VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Kết nối tri thức

Giải vbt Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Kết nối tri thức đầy đủ các câu hỏi khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng hoạt động sau giờ học, rèn luyện kỹ năng, vận dụng mở rộng, tự đánh giá, nhiệm vụ

Chủ đề: Khám phá bản thân - Kết nối tri thức

Chủ đề: Rèn nếp sống - Kết nối tri thức

Chủ đề: Em yêu trường em - Kết nối tri thức

Chủ đề: Tự phục vụ bản thân - Kết nối tri thức

Chủ đề: Gia đình thân thương - Kết nối tri thức

Chủ đề: Tự chăm sóc và bảo vệ bản thân - Kết nối tri thức

Chủ đề: Chia sẻ cộng đồng - Kết nối tri thức

Chủ đề: Môi trường quanh em - Kết nối tri thức

Chủ đề: Em tìm hiểu nghề nghiệp - Kết nối tri thức

Lớp 2 | Các môn học Lớp 2 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 2 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 2 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Tiếng Anh

Tự nhiên & Xã hội

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm