VTH Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Cánh Diều

Giải vth Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Cánh Diều đầy đủ các câu hỏi khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng hoạt động sau giờ học, rèn luyện kỹ năng, vận dụng mở rộng, tự đánh giá, nhiệm vụ

Chủ đề 1. Trường tiểu học VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 2. Em là ai? VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 3. Em yêu lao động VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 4. Em với cộng đồng VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 5. Nghề nghiệp trong cuộc sống VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 6. Quê hương em VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 7. Gia đình em VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 8. Chia sẻ và hợp tác VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Chủ đề 9. An toàn trong cuộc sống VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Lớp 2 | Các môn học Lớp 2 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 2 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 2 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Tiếng Anh

Tự nhiên & Xã hội

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm