SBT HD học Tin học 4

Giải sách bài tập hướng dẫn học tin học 4, giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính

Chủ đề 2 : Tập vẽ với phần mềm Paint

Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản với phần mềm Word

Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu với phần mềm PowerPoint

Chủ đề 5 : Đến với thế giới logo