SBT HD học Tin học 5

Giải sách bài tập hướng dẫn học tin học 5, giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính

Chủ đề 2 : Tập soạn thảo văn bản với phần mềm Word

Chủ đề 3 : Tập thiết kế bài trình chiếu với phần mềm Powerpoint

Chủ đề 4 : Đến với thế giới Logo

Chủ đề 5 : Học nhạc với phần mềm Musescore

Lớp 5 | Các môn học Lớp 5 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 5 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 5 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.