Đề thi, kiểm tra Lịch sử và Địa lí 6 - Chân trời sáng tạo

Đề thi kiểm tra môn lịch sử và địa lí lớp 6 chân trời sáng tạo (CTST) có đáp án với đầy đủ đề kiểm tra 15 phút, 45 phút các chương, các bài, đề thi học kì 1, học kì 2

Phần 1. Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần 2. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Chương 1. Buổi đầu lịch sử nước ta

Chương 2. Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc

Chương 3. Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Chương 4. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Xem Thêm

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm