Giải địa lí 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - trang 3 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất nhé.


I. Kiến thức trọng tâm

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời

 • Hệ mặt trời gồm có 8 hành tinh: Sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.
 • Theo đó, Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần của hệ Mặt Trời.

=> Vị trí thứ ba của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần nên trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời.

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến.

a. Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu.

b. Kích thước: Trái Đất có kích thước rất lớn.

 • Có bán kính rộng 6370 km
 • Đường xích đạo 40078 km
 • Diện tích: 510 triệu km2

c. Hệ thống kinh tuyến, vĩ  tuyến

 • Khái niệm:
  • Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm Cực Bắc và Cực Nam có độ dài bằng nhau.
  • Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 0 độ qua đài thiên văn Grinuyt nước Anh.
  • Vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.
  • Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo, đánh số 0 độ.
 • Tác dụng: Đường kinh tuyến và vĩ tuyến dùng để xác định mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất.

II. Hướng dẫn giải câu hỏi giữa bài

Câu 1: Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất...

Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

Trả lời:

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - Địa lí 6 trang 6

 •  Hệ mặt trời gồm có 8 hành tinh: Sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.
 • Theo đó, Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần của hệ Mặt Trời.

Câu 2: Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất?

Trả lời:

Dựa vào hình trên ta thấy:

 • Trái Đất có độ dài bán kính là 6370 km
 • Đường kính xích đạo của Trái Đất là 40076 km.

=> Trái Đất có kích thước rất lớn.

Câu 3: Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu...

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả địa cầu  vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

Trả lời:

 • Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường kinh tuyến. Tất cả các đường kinh tuyến đều có độ dài bằng nhau.
 • Những vòng tròn trên quả địa cầu  vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Khi đi về hai cực thì các đường vĩ tuyến sẽ nhỏ hơn.

Câu 4: Hãy xác định trên quả địa cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc?

Trả lời:

Câu 5: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Trả lời:

 • Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180 độ.

Câu 6: Hãy chỉ nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam trên quả địa cầu hoặc trên hình 3?

Trả lời:

III. Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trên quả địa cầu, nếu cứ cách 10 độ, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu...

Trên quả địa cầu, nếu cứ cách 10 độ, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Nếu cách 10 độ, ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?

Trả lời:

 • Nếu cứ cách 10 độ, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả 36 kinh tuyến (Ta lấy 360 : 10)
 • Nếu cách 10 độ, ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có 9 vĩ tuyến Bắc và 9 vĩ tuyến Nam (Ta lấy 90 : 10).

Câu 2: Hãy  vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó:...

Hãy  vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: Cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?

Trả lời:

Giải môn Địa lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net