Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - trang 65 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa nhé.


Câu 1: Quan sát biểu đồ hình 55 (trang 65 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi sau:

 • Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?
  • Yếu tố nào thể hiện theo đường?
  • Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?
 • Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?
 • Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?
 • Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Trả lời:

Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa, thời gian 12 tháng.

 • Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.
 • Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.
  • Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.
  • Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.
  • Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).

Câu 2: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi vào bảng kết quả sau:

Trả lời:

Nhiệt độ:

 • Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 7 với 29 độ
 • Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1 với 16 độ
 • Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất là 13 độ.

Lượng mưa:

 • Lượng mưa tháng cao nhất là tháng 8 với 300mm
 • Lượng mưa tháng thấp nhất là tháng 12; 1 với 25mm
 • Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 275mm

Câu 3: Từ bảng số liệu trên, hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội?

Trả lời:

 • Nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm.
 • Nhiệt độ giữa các tháng phần lớn trên 20 độ.
 • Tổng lượng mưa cả năm lớn.

Câu 4:  Quan sát hai biểu đồ 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Trả lời:

Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

tháng của nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?

4 - 5

12 - 1

7-> 9

12 - 1

6 - 7

10 -> 3

Câu 5: Từ bảng thống kê  trên cho biết biểu đồ  nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm...

Từ bảng thống kê  trên cho biết biểu đồ  nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là địa điểm ở nửa cầu Nam?

Trả lời:

 • Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 9, mưa nhiều vào tháng 7 đến tháng 9.
 • Biểu đồ B: Là biểu đồ khí hậu một số địa điểm thuộc nửa cầu Nam nhiệt độ thấp vào các tháng 4 đến tháng 9, mưa nhiều từ tháng 10 đến tháng 3.

Giải môn Địa lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net