Giải GDCD 6 bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 11: Mục đích học tập của học sinh - trang 26 GDCD lớp 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 6 bài 11: Mục đích học tập của học sinh nhé.


I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

 Mục đích học tập của học sinh:

 • Là nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, người công dân tốt, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng gia đình, xã hội.

Ý nghĩa:

 • Xác định được mục đích học tập đúng đắn
 • Ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Trách nhiệm học sinh:

 • Phải tu dưỡng đạo đức, hoc tập tốt
 • Tích cực học ở lớp, ở trường và tự học
 • Tránh lối học vẹt, học lệch các môn…

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về” Mục đích học tập”....

Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về” Mục đích học tập”. Cuộc tranh luận đã này ra các ý kiến khác nhau như:

 • Học tập để phát huy truyền thống của gia đình
 • Học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương đất nước
 • Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ
 • Học tập để khỏi hổ thẹn với bạn bè.

Em đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?

Em không đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?

Mục đích học tập của em là gì? Vì sao?

Trả lời:

 • Em không đồng ý với quan điểm: Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ vì đó là mục đích học tập không đúng.
 • Em đồng ý với những quan điểm còn lại vì đó là những mục đích chính đáng, có ích vì tương lai của bản thân, vì danh dự của gia đình và đất nước.
 • Mục đích học tập của em trước hết là trở thành con ngoan trò giỏi, sau là trở thành một công dân tốt, có đủ khả năng lao động để lập nghiệp, lo cho bản thẩn, gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Câu b: Đánh dấu X vào những ô tương ứng  những hoạt động học tập mà...

Đánh dấu X vào những ô tương ứng  những hoạt động học tập mà em cho là hợp lí:

Học tập vì:

 • Tương lai của bản thân
 • Danh dự của gia đình
 • Truyền thống của nhà trường
 • Kính trọng thầy cô giáo
 • Thương yêu cha mẹ
 • Dân giàu nước mạnh
 • Không muốn thua kém bạn
 • Điểm số
 • Giàu có

Trả lời:

Theo em, học tập vì:

 • Tương lai của bản thân
 • Danh dự của gia đình
 • Truyền thống của nhà trường
 • Kính trọng thầy cô giáo
 • Thương yêu cha mẹ
 • Dân giàu nước mạnh
 • Không muốn thua kém bạn

Câu c: Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt...

Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt những điều gì dưới đây?

 • Quyết tâm vượt khó
 • Có kế hoạch
 • Tự giác
 • Đọc thêm sách
 • Học tập mọi người
 • Giúp đỡ bạn học yếu
 • Tranh thủ thời gian học tập
 • Đổi mới phương pháp học tập
 • Vận dụng điều đã học vào thực tế.

Trả lời:

Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt những điều:

 • Tự giác
 • Đọc thêm sách
 • Học tập mọi người
 • Tranh thủ thời gian học tập
 • Vận dụng điều đã học vào thực tế.

Câu d: Bạn Quang đến nhà Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài “ tích cực,...

Bạn Quang đến nhà Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài “ tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội”, thấy Tuấn đang đọc sách “ người tốt việc tốt”.

Bạn Quang hỏi:

Ngày mai kiểm tra môn giáo dục công dân sao bạn lại đọc sách này?

Em thử đoán xem Tuấn trả lời thế nào?

Trả lời:

Theo em, Tuấn sẽ trả lời với Quang rằng: Đọc sách” người tốt, viecj tốt” để có thêm những ví dụ minh họa cho bài kiểm tra/ Vì sách này là loại sách rất bổ ích đối với học sinh. Tranh thủ đọc, liên hệ với bản thân mình để cố gắng rèn luyện.

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net