Giải GDCD 6 bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - trang 44 GDCD lớp 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 6 bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nhé.


I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

 • Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013).
 • Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:
  • Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
 • Trách nhiệm:
  • Mỗi chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác.
  • Đồng thời phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.
  • Phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?

Trả lời:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013). 

Có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Câu b: Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?

Trả lời:

Những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân:

 • Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà ở của họ
 • Tự ý khám xét nhà khi chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền
 • Vào nhà người khác, bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng

Câu c: Người vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ?

Trả lời:

Theo bộ luật hình sự năm 1999. Tại điêu 124: Người nào khám xét trái phạm luật chỗ ở người khác, đuổi trái pháp luật người khác  khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi khác xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm…

Câu d: Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

Trả lời:

Để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở công dân, em sẽ:

 • Thực hiện đúng những điều luật quy định về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
 • Tôn trong chỗ ở của người khác đồng thời bảo vệ chỗ ở của mình để không ai có quyền xâm phạm.
 • Phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm đối với nhà của của mình hoặc nhà ở người khác e biết.
 • Trong trường hợp cần khám xét nhà người khác vì một mục đích chính đáng, có căn cứ, cần phải thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Câu đ: Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau đây:

 • Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.
 • Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.
 • Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà
 • Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.

Trả lời:

 • Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.

=>Khi đến nhà bạn nhưng bạn không ở nhà thì em sẽ về và lúc khác sang mượn bạn sau, hoặc nhắn bạn mai đi học mang theo để ngày mai mượn về nhà đọc.

 • Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

=>Em sẽ không mở cửa cho người lạ đó vào. Bảo với chú (bác) đi kiểm tra chỗ khác trước, đợi bố mẹ cháu đi làm về thì chú (bác) có thể quay lại sau. Cháu không biết về mấy cái này nên cháu không thể mở cửa cho chú (bác ) vào được.

 • Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà

=>Trong trường hợp này em sẽ phải đợi chủ nhà về rồi sang xin phép mới được lấy đồ về.

 • Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.

=> Em có thể xem xét là nếu nhà hàng xóm có lời nhờ cậy trước khi đi  làm thì em sẽ chạy sang dọn quần áo vào chỗ không mưa rồi đi về. Còn nếu không thì em không thể giúp được vì không có ai ở nhà.

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net