Giải GDCD 6 bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 8: Sống chan hòa với mọi người - trang 18 GDCD lớp 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 6 bài 8: Sống chan hòa với mọi người nhé.


I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

Khái niệm:

 • Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.

Ý nghĩa:

 • Sống chan hòa được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng  với những hành vi thể hiện....

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng  với những hành vi thể hiện việc sống chan hòa với mọi người.

 • Cởi mở, vui vẻ
 • Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn
 • Tham gia tích cực họa động do lớp, Đội tổ chức
 • Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
 • Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng
 • Khi chỉ định, mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
 • Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.

Trả lời:

Những việc làm và hành động thể hiện sống chan hòa với mọi người:

 • Cởi mở, vui vẻ
 • Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn
 • Tham gia tích cực họa động do lớp, Đội tổ chức
 • Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
 • Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.

Câu b: Tìm những biểu hiện sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa?

Trả lời:

Những biểu hiện sống chan hòa:

 • Vui vẻ với mọi người
 • Cởi mở trò chuyện, tâm sự với các thành viên trong gia đình
 • Hăng hái phát biểu ý kiến, quan điểm của mình
 • Chia sẻ, tâm sự với bạn bè, giúp đỡ nhau cùng học tập
 • Tham gia tích cực các hoạt động tập thể có ích.

Những biểu hiện chưa biết sống chan hòa:

 • Miễn cưỡng, từ chối những hoạt động tập thể.
 • Luôn sống khép mình, không chơi với người khác
 • Ít khi quan tâm đến người khác
 • Trong học tập dù biết cũng im lặng, không có ý thức xây dựng bài học.

Câu c: Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

Trả lời:

Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện:

 • Luôn sống vui vẻ, cởi mở với mọi người trong gia đình và bạn bè.
 • Phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Tham gia tích cực các hoạt động của lớp cũng như của trường.
 • Luôn gần gũi với bạn bè.

Câu d: Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người?

Trả lời:

Tấm gương sống chan hòa với mọi người đó chính là Bác Hồ. Bởi vì:

 • Bác luôn quan tâm, chia sẻ với người khác
 • Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác
 • Bác luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình.
 • Bác luôn coi mọi người như là những người thân trong gia đình của mình, không tạo khoảng cách, không xa lạ….
@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net