Giải vật lí 6 bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ - trang 80 vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ nhé


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Sự bay hơi

  • Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Hãy quan sát những hiện tượng mô t...

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây.

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Bài giải:

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ

Giải câu 2: Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn...

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Bài giải:

Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố gió

Giải câu 3: Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn...

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Bài giải:

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố diện tích mặt thoáng.

Giải câu 4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền...

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1)....thì tốc độ bay hơi càng (2).......

- Gió càng (3).....thì tốc độ bay hơi càng (4).......

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5).....thì tốc độ bay hơi càng (6)...

Bài giải:

- Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn

- Gió càng mạnh thì tốc độ bay hơi càng lớn.

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng lớn

Giải câu 5: Tại sao phải dùng đĩa có diện tích...

Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ?

Bài giải: 

Đĩa có diện tích như nhau vì thí nghiệm là kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước nên cần giữ nguyên diện tích mặt thoáng 

Giải câu 6: Tại sao phải đặt hai đĩa trong...

Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ?

Bài giải:

Phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió vì thí nghiệm là kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước nên cần giữ không có gió tác động 

Giải câu 7: Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ?...

Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ?

Bài giải:

Chỉ hơ nóng một đĩa để đối chiếu với đĩa còn lại để từ đó kết luận được tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước 

Giải câu 8: Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào...

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ?

Bài giải:

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước, trong đó thay đổi nhiệt độ, giữ nguyên diện tích mặt thoáng và không có gió tác động, ta thấy nước trong đĩa nhôm được đun nóng bay hơi nhanh hơn so với nước trong đĩa nhôm không được đun nóng

Vậy tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.

Giải câu 9: Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía...

Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá ?

Bài giải:

Khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá vì lá chuối hay lá mía đều là các lá to và dài, có diện tích mặt thoáng lớn, vì vậy sự bay hơi trên các lá là nhiều, do đó phải phạt bớt lá để giảm diện tích mặt thoáng, từ đó hạn chế sự thoát hơi nước, giúp cây mau lớn.

Giải câu 10: Để làm muối, người ta cho nước biển...

Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ?

Bài giải:

Để nhanh thu hoạch được muối thì tốc độ bay hơi của nước phải nhanh, muốn như thế thì nhiệt độ ngoài trời phải cao và có gió nhiều. Như vậy, khi trời có nắng nhiều và có gió nhiều thì nhanh thu hoạch được muối.

Giải vật lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net