KHTN lớp 6 - Cánh Diều

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều (CD), giúp soạn Khoa học tự nhiên 6 hay nhất, đầy đủ lý thuyết, bài tập, công thức trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6

Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất

Phần 3: Vật sống

Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi

Phần 5: Trái đất và bầu trời

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Chủ đề 2: Các phép đo

Chủ đề 3: Các thể của chất

Chủ đề 4: Oxygen không khí

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

Chủ đề 6: Hỗn hợp

Chủ đề 7 : Tế bào

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Chủ đề 9: Lực

Chủ đề 10: Năng lượng

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của mặt trời, mặt trăng; hệ mặt trời và ngân hà

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm