KHTN lớp 6 - Kết nối tri thức

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức (KNTT), giúp soạn Khoa học tự nhiên 6 hay nhất, đầy đủ lý thuyết, bài tập, công thức trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6

Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương II : Chất quanh ta KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương III : Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liêu, lương thực - thực phẩm thông dụng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương IV : Hỗn hợp. tách chất ra khỏi hỗn hợp KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương V: Tế bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương VI: từ Tế bào tới cơ thể KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương VII: Đa dạng thế giới sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương VIII: Lực trong đời sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương IX: Năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương X: Trái đất và bầu trời KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm