Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh diều

Giải SBT Lịch sử và Địa lí lớp 6 Cánh Diều với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các chương và các trang

Sách bài tập phần Địa lí lớp 6 - Cánh diều

Sách bài tập phần Lịch sử- Cánh diều

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất - SBT

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời - SBT

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT

Chương 1: Vì sao cần học Lịch sử - SBT

Chương 2: Thời nguyên thủy - SBT

Chương 3: Xã hội cổ đại - SBT

Chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - SBT

Chương 5: Nước Văn Lang- Âu Lạc - Sách bài tập

Chương 6: Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ thế kỉ II TCN đến năm 938) - SBT

Chương 7: Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam- SBT

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm