Sách bài tập Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập lịch sử và địa lí lớp 6 đầy đủ phần lịch sử và phần địa lí HK1, HK2 bộ sách chân trời sáng tạo với lời giải chi tiết từng chương, từng bài.

Sách bài tập phần Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

SBT Phần Lịch Sử- CTST

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất - SBT

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời - SBT

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT

Chương 1: Tại sao cần học Lịch sử- SBT-CTST

Chương 2: Thời kì nguyên thủy-SBT-CTST

Chương 3: Xã hội cổ đại- SBT-CTST

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - SBT--CTST

Chương 5 Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X - Sách bài tập

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm