SBT KHTN lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải SBT KHTN lớp 6 bộ sách chân trời sáng tạo hay nhất đầy đủ 3 phần Vật Lý 6, Hóa học 6, Sinh học 6 với lời giải chi tiết, phương pháp từng chủ đề, chương, bài.

PHẦN MỞ ĐẦU – SBT

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO - SBT

CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT - SBT

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ - SBT

CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG - SBT

CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT - SBT

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG - SBT

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ - SBT

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG - SBT

CHỦ ĐỀ 9: LỰC - SBT

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG - SBT

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI - SBT

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm