SBT Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải sbt tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World mới đẩy đủ các unit gồm tất cả các bài Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3 và các phần New Words (từ mới), Listening (nghe), Grammar (ngữ pháp), Reading (đọc), Writing (viết) giúp củng cố bài học hiệu quả.

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm