SGK Trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Kết nối tri thức

Chủ đề 1. Em với nhà trường

Chủ đề 2. Khám phá bản thân

Chủ đề 3. Trách nhiệm với bản thân

Chủ đề 4. Rèn luyện bản thân

Chủ đề 5. Em với gia đình

Chủ đề 6. Em với cộng đồng

Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường

Chủ đề 8. Khám phá thế giới nghề nghiệp

Chủ đề 9. Hiểu bản thân - chọn đúng nghề

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm