Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức + chân trời sáng tạo

Tin học lớp 6 Kết nối tri thức và chân trời sáng tạo sẽ học chung 1 cuốn, các em học 2 bộ sách này cùng xem nội dung dưới đây nhé.

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Lớp 6 | Các môn học Lớp 6 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 6 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 6 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm