SBT Văn 7 - Kết nối tri thức

Giải sách bài tập Ngữ văn lớp 7 tập 1, tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (KNTT) với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các bài và các trang

GIẢI SBT VĂN 7 TẬP 1 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 1: Bầu trời tuổi thơ - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Bài 3: Cội nguồn yêu thương - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Bài 4: Giai điệu đất nước - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Bài 5: Màu sắc trăm miền - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Ôn tập học kì I - SBT Ngữ văn 7 KNTT

Lớp 7 | Các môn học Lớp 7 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 7 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 7 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

Vật Lý

Ngữ Văn

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

Công Nghệ

Khoa Học

Âm Nhạc & Mỹ Thuật

Hoạt động trải nghiệm