Giải vật lí 8 bài 12: Sự nổi

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 12: Sự nổi - trang 43 vật lí 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 12: Sự nổi nhé.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điều kiện để vật nổi, vật chìm

Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì

  • Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác si mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P
  • Vật nổi lên khi :  FA >  P
  • Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:  FA = P

2. Độ lớn của lực đẩy Ác si mét khi vật nổi lên trên mặt chất lỏng

Khi vật nổi lên trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét 

 FA = d. V

trong đó: V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, (không phải thể tích của vật),

d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Một vật ở trong lòng chất lỏng...

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?

Bài giải:

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét FA. Hai lực này cùng phương thẳng đứng nhưng ngược chiều nhau.

Giải câu 2: Có thể xảy ra ba trường hợp sau...

Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si-mét:

a)  FA < P   

b)  FA = P

 c) FA > P

Hãy vẽ vec tơ lực tương tác với ba trường hợp trên hình 12.1a, b, c và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỗ trống ở phía các câu phía dưới hình 12.1:

(1) Chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)

(2) Chuyển động xuống dưới (chìm xuống đáy bình).

(3) Đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng).

Bài giải:

Vẽ 2 lực cùng theo phương thẳng đứng, Fhướng lên trên còn P hướng xuống dưới, độ lớn của lực tỉ lệ với chiều dài của mũi tên biểu diễn lực.

a) Vật chuyển động xuống dưới (Chìm xuống đáy bình)

b) Vật đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng)

c) chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)

Giải câu 3: Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?...

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?

Bài giải:

Do miếng gỗ có trọng lượng riêng nhỏ hơn nước nên FA > P => miếng gỗ nổi lên trên mặt nước.

Giải câu 4: Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng...

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác- si- mét có bằng nhau không? Tại sao ?

Bài giải:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, miếng gỗ ở trạng thái cân bằng nên nó chịu tác dungjc ủa hai lực cân bằng => P = FA

Giải câu 5: Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được...

Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức: FA = d. V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?

A. V là thể tích của phần nước bị chiếm chỗ.

B. V là thể tích của miếng gỗ.

C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước.

D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.

Bài giải:

Đáp án D: V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.

Giải câu 6: Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng...

Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

Vật sẽ chìm xuống khi : dV  > dl

Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV  = dl

Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV  < dl

Bài giải:

Ta có trọng lượng lượng riêng của vật được tính bằng công thức P = dV.V và lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức: FA = d1.V

Theo tính chất của vật nổi hay chìm trong chất lỏng ta có:

  • Vật sẽ chìm xuống khi P > FA   → dV  > dl (đpcm)
  • Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = F→ dV  = dl (đpcm)
  • Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA   → dV  < dl (đpcm)

Giải câu 7: Hãy giúp Bình trả lời An trong phần...

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.

Bài giải:

Con tàu lớn mà vẫn nổi được, do con tàu không phải là một khối thép đặc mà bên trong có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nó vẫn có thể nổi trên mặt nước. 

Viên bi tuy nhỏ nhưng lại kết cấu đặc nên trọng lượng riêng của viên bi lớn hơn nước nên viên bi chìm.

Giải câu 8: Thả một hòn bị thép vào thủy ngân...

Thả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?

Bài giải:

Do trọng lượng riêng của viên bi làm bằng thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân => Viên bi nổi.

Giải câu 9: Hai vật M và N có cùng thể tích được...

Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi pM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác-si- mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật N. hãy chọn dấu “=”, “<”, “>” thích hợp cho các ô trống

a) FAM .... FAN

b) FAM ... PM

c) FAN ... PN

d) PM ...  PN

Bài giải:

a) FAM  =  FAN

b) FAM   <  PM

c) FAN =  PN

d) PM  >  PN.

Xem thêm lời giải Giải môn Vật lí lớp 8

Giải vật lí lớp 8, soạn bài vật lí lớp 8, làm bài tập bài thực hành vật lí 8. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk vật lí lớp 8. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.