Giải vật lí 8 bài 2: Vận tốc

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Vận tốc - trang 8 vật lí 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 2: Vận tốc nhé.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
  • Công thức tính vận tốc:
$v = \frac{S}{t}$

trong đó : s là độ dài quãng đường đi được,

                t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

  • Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Làm thế nào để biết ai chạy nhanh...

Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ? 

Bài giải:

Để biết ai chạy nhanh hay chậm ta chỉ cần so sánh thời gian chạy của từng bạn trên quãng đường 60m. Nếu bạn nào có thời gian ít hơn thì chạy nhanh hơn.

Giải câu 2: Hãy tính quãng đường mỗi học sinh...

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5 (SGK).

Bài giải:

STT

Họ và tên học sinh

Xếp hạng

Quãng đường chạy trong 1 giây

1

Nguyễn An

3

6m

2

Trần Bình

2

6,32m

3

Lê Văn Cao

5

5,45m

4

Đào Việt Hùng

1

6.67m

5

Phạm Việt

4

5,71m

Giải câu 3: Dựa vào bảng kết quả xếp hạng...

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống của kết luận sau đây :

Độ lớn của vận tốc cho biết sự.....(1)......, .....(2)..... của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng .....(3)...... trong một .......(4)...... thời gian

Bài giải:

Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Giải câu 4: Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong...

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

Đơn vị độ dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị vận tốc

m/s

 

Bài giải:

Đơn vị độ dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị vận tốc

m/s

m/phút

km/h

km/s

cm/s

 

Giải câu 5: Vận tốc của một ôtô là 36km/h...

a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

b) Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ?

Bài giải:

a) Các con số trên cho ta biết: 

  • Ô tô trong 1h đi được 36km.
  • Người đi xe đạp trong 1h đi được 10,8km
  • Tàu hỏa trong 1s đi được 10m.

b) Tàu hỏa 1s đi được 10m => 1h đi được 36000m hay 36km 

Vậy ô tô và tàu chuyển động nhanh nhất, người di xe đạp chậm nhất.

Giải câu 6: Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h...

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

Bài giải:

Vận tốc của tàu là: v = s/t = 81/1,5 = 54 km/h = 15m/s

Số đo vận tốc tích theo đơn vị km/h lớn hơn đơn vị m/s. Như vậy khi so sánh vận tốc thì ta phải đổi về cùng một đơn vị đo.

Giải câu 7: Một người đi xe đạp trong 40 phút...

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

Bài giải:

Ta có: 40 phút = 2/3 giờ

Quãng đường mà người đi xe đạp đi được là: s = v . t = 12. (2/3) = 8 (km)

Giải câu 8: Một người đi bộ với vận tốc 4km/h...

Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

Bài giải:

Ta có : 30 phút = 0,5 giờ

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc của người đó là: s = v . t = 4 . 0,5 = 2 (km)

Xem thêm lời giải Giải môn Vật lí lớp 8

Giải vật lí lớp 8, soạn bài vật lí lớp 8, làm bài tập bài thực hành vật lí 8. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk vật lí lớp 8. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.