Giải vật lí 8 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - vật lí 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt nhé.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  • Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng...

Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1

Hiện tượngSự truyền năng lượng

Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động

Hòn bi truyền ...(1)... cho miếng gỗ

Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh 

Miếng nhôm truyền ...(2)... cho cốc nước

Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biển, nguội đi và chìm dần

Viên đạn truyền ..(3).. và ...(4)... cho nước biển 

Bài giải:

Hiện tượngSự truyền năng lượng

Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động

Hòn bi truyền cơ năng cho miếng gỗ

Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh

Miếng nhôm truyền nhiệt năng cho cốc nước

Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biển, nguội đi và chìm dần 

Viên đạn truyền cơ năng và nhiệt năng cho nước biển 

Giải câu 2: Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong...

Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2

Hiện tượngSự chuyển hóa năng lượng

Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại chuyển động nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A...

Khi con lắc chuyển động từ A đến B ...(5)... đã chuyển hóa dần thành ...(6)... Khi con lắc chuyển động từ B đến C ...(7)... đã chuyển hóa dần thành ...(8)...

Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên

...(9)... của tay đã chuyển hóa thành ...(10)... của miếng kim loại

Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi

...(11)... của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành ...(12)... của nút

Bài giải:

Hiện tượng 

Sự chuyển hóa năng lượng

Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại chuyển động nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A...

Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng đã chuyển hóa dần thành động năng . Khi con lắc chuyển động từ B đến C động năng đã chuyển hóa dần thành thế năng

Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên

Cơ năng của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng của miếng kim loại

Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi

Nhiệt năng của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành cơ năng của nút

Giải câu 3: Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của...

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học 

Bài giải:

Thả quả bóng từ trên cao xuống đất. Khi rơi xuống, thế năng của quả bóng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến mặt đất, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm mặt đất và quả bóng nóng lên.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 4: Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những...

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng

Bài giải:

  • Bắn viên bi vào một viên bi khác đang đứng yên, sau khi va chạm, hai viên bi chuyển động một đoạn rồi dừng lại  ( Sự truyền cơ năng từ viên bi chuyển động đến viên bi đứng yên )
  • Sờ tay vào cốc nước nóng, ta thấy tay nóng lên ( Sự truyền nhiệt năng từ cốc nước vào tay )
  • Ném quả bóng lên cao ( Sự chuyển hóa động năng thành thế năng )
  • Xoa hai bàn tay vào nhau, một lúc sau thấy tay nóng lên ( Sự chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng )

Giải câu 5: Tại sao trong hiện tượng hòn bi...

Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng biến đi đâu ?

Bài giải:

Hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ,  và không khí xung quanh.

Giải câu 6: Tại sao trong hiện tượng về dao động...

Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng ? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào ?

Bài giải:

Trong hiện tượng về dao dộng của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng  vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh.

Xem thêm lời giải Giải môn Vật lí lớp 8

Giải vật lí lớp 8, soạn bài vật lí lớp 8, làm bài tập bài thực hành vật lí 8. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk vật lí lớp 8. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.