SBT Lịch sử lớp 8

Giải sách bài tập Lịch sử lớp 8 với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các chương và các trang

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917)

Chương 3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

PHẦN HAI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917-1945)

Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Chương 5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

PHẦN BA. LỊCH SỬ VIÊT NAM (1858 đến năm 1918)

Xem Thêm

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.