SBT Lịch sử lớp 8

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Lịch sử 8

A- LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917)

CHƯƠNG III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917-1945)

CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)

CHƯƠNG V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

B- LỊCH SỬ VIÊT NAM (1858 đến năm 1918)

CHƯƠNG I. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)

CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

CHƯƠNG IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

CHƯƠNG I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921-1941)

CHƯƠNG II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

CHƯƠNG III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)

CHƯƠNG I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX)

CHƯƠNG II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Xem Thêm

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.