Giải sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Mối quan hệ giữa gen và ARN. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Bài tập 2: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen --> ARN

Trả lời: 

  •  ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là 1 mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
  •  Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nucleotit trên mạch ARN

Bài tập 3: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời: 

Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A- U - G -X - U - X - G

Bài tập 4: Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

- A - U - G - X - U - G - A - X -

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Trả lời: 

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

Câu 5: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a.  tARN 

b. m ARN 

c.  rARN 

d.  Cả 3 loại ARN trên

Bài làm:

=> đáp án b

Xem thêm lời giải Giải môn Sinh học lớp 9

Giải Sinh học lớp 9, soạn bài Sinh học lớp 9, làm bài tập bài thực hành Sinh học 9. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk Sinh học lớp 9. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 9 | Các môn học Lớp 9 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 9 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.