Giải sinh học 9 bài 18: Protein

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Protein. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Trả lời:

Tính đa dạng và đặc thù của protein được thể hiện ở:
 • Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin
 • Cấu trúc không gian

Bài tập 2: Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Trả lời: 

 • Là thành phần cấu tạo nên chất nguyên sinh, bào quan và màng sinh chất

=> Hình thành các đặc điểm giải phẫu, hình thành của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể

 • Bản chất của enzim là protein => Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể
 • Hoocmon phần lớn là protein => có vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.
 • Ngoài ra, protein còn có 1 số chức năng khác như:
  • Bảo vệ cơ thể (các kháng thể)
  • Vận động của tế bào và cơ thể
  • Thu nhân thông tin của tế bào và cơ thể (thụ thể)

Bài tập 3: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

a. Cấu trúc bậc 1                             

b. Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc bậc 3                             

d. Cấu trúc bậc 4

Trả lời: 

=> đáp án a

Bài tập 4: Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a. Cấu trúc bậc 1

b. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Trả lời: 

=> đáp án d

Giải môn Sinh học lớp 9

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net