Giải sinh học 9 bài 18: Protein

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Protein. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Trả lời:

Tính đa dạng và đặc thù của protein được thể hiện ở:
 • Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin
 • Cấu trúc không gian

Bài tập 2: Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Trả lời: 

 • Là thành phần cấu tạo nên chất nguyên sinh, bào quan và màng sinh chất

=> Hình thành các đặc điểm giải phẫu, hình thành của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể

 • Bản chất của enzim là protein => Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể
 • Hoocmon phần lớn là protein => có vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.
 • Ngoài ra, protein còn có 1 số chức năng khác như:
  • Bảo vệ cơ thể (các kháng thể)
  • Vận động của tế bào và cơ thể
  • Thu nhân thông tin của tế bào và cơ thể (thụ thể)

Bài tập 3: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

a. Cấu trúc bậc 1                             

b. Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc bậc 3                             

d. Cấu trúc bậc 4

Trả lời: 

=> đáp án a

Bài tập 4: Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a. Cấu trúc bậc 1

b. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Trả lời: 

=> đáp án d

Xem thêm lời giải Giải môn Sinh học lớp 9

Giải Sinh học lớp 9, soạn bài Sinh học lớp 9, làm bài tập bài thực hành Sinh học 9. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk Sinh học lớp 9. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 9 | Các môn học Lớp 9 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 9 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.