Giải sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Lai hai cặp tính trạng. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Trả lời: 

  • Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau vì:
    • Khi xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng thì chúng đúng với phép lai 1 tính trạng.
    • Khi xét sư di truyền đồng thời 2 cặp tính trạng thì ở F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

Bài tập 2: Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

Trả lời: 

  • Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ.
  • Biến dị tổ hợp xuất hiện ở hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)

Bài tập 3: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a. tỉ lệ phân li của mỗi tính trạng là 3 trội : 1 lặn

b. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c. 4 kiểu hình khác nhau

d. các biến dị tổ hợp

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời: 

  • Khi thay đổi P thì câu a, c, d không đúng với F2 nữa.
  • Ví dụ: P:  AAbb x aaBB

=> đáp án đúng là b

Xem thêm lời giải Giải môn Sinh học lớp 9

Giải Sinh học lớp 9, soạn bài Sinh học lớp 9, làm bài tập bài thực hành Sinh học 9. Ở đây, có kiến thức tất cả các bài học trong chương trình sgk Sinh học lớp 9. Ngoài phần tổng hợp lý thuyết, các câu hỏi giữa bài, cuối bài học đều được giải dễ hiểu, dễ nhớ. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài tương ứng ở mục lục sau

Lớp 9 | Các môn học Lớp 9 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 9 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.