SGK Công nghệ 9

Giải bài tập Công nghệ lớp 9 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ SGK lớp 9 giúp để học tốt môn Công nghệ 9

QUYỂN 1. CẮT MAY

QUYỂN 2. NẤU ĂN

QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

QUYỂN 4. LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

QUYỂN 5. SỬA CHỮA XE ĐẠP

Lớp 9 | Các môn học Lớp 9 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 9 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.