SGK Công nghệ 8

Giải bài tập Công nghệ lớp 8 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ SGK lớp 8 giúp để học tốt môn Công nghệ 8

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.