Giải toán 7 bài: Nhân, chia số hữu tỉ

Giải toán 7 tập 1 bài: Nhân, chia số hữu tỉ. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 7 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp


Giải bài tập 11: Tính...

Tính :

a.  27.218

b.  0,24.154

c.  (2).(712)

d.  (325):6

Bài giải:

Áp dụng quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ, ta có :

a.  27.218=(2).217.8=4256=34

b.   0,24.154=24100.154=24.(15)100.4=910

c.  (2).(712)=(2).(7)12=1412=76

d.  (325):6=(325).16=(3).125.6=150

Giải bài tập 12: Ta có thể...

Ta có thể viết số hữu tỉ 516 dưới các dạng sau đây:

a)  516 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ:  516=52+18

b)  516  là thương của hai số hữu tỉ . Ví dụ: 516=52:8

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

Bài giải:

Ta có :

a.  516=5.116

b.  516=12:85

Giải bài tập 13: Tính...

Tính :

a.  34.125.(256)

b.  (2).3821.74.(38)

c.  (1112:3316).35

d.  723.[(86)4518]

Bài giải:

Áp dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân và chia các số hữu tỉ , ta có :

a.  34.125.(256)=(3).12.(25)4.(5).6=152

b.  (2).3821.74.(38)=(2).(38).(7).(3)21.4.8=198

c.  (1112:3316).35=(1112.1633).35=415.35=1275

d.  723.[(86)4518]=723.[(2418)4518]=723.236=76

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net